torsdag 9. oktober 2008

Nedarvede instinkter

"HUNDENS RASETYPISKE EGENSKAPER ER NEDARVET OG GÅR IKKE AN Å TA HELT BORT- BARE DEMPE ELLER FORSTERKE."

JAKT-ATFERD :
(det som får hunden til å løpe etter noe..)
-synet av et "bytte" som beveger seg
-lyder som vekker nysgjerrigheten
-lukten av byttet (kan feks være søppel-posen...)
Vi kan aldri fjerne jaktatferden, men vi kan oppmuntre/fremme (feks med å leke kaste, dra leiker, la hunden løpe etter noe/noen osv) eller dempe (ved å ta fra hunden muligheten og heller oppmuntre til rolige aktiviteter og feks spor/nesearbeid.)

Spesielt velutviklede instinkter for jakt finner man hos jakthunder, brukshunder og gjeterhunder. Disse er ofte veldig aktive og har avhengig av rase et utpreget jakt og -bytte-instinkt.

JAKT = spore, snyge, studere byttet, overliste/ slite ut, omringe, angripe, drepe, spise.

GJETE : gjeting er også en form for jaktatferd (en sterk sådann) -men mangler de siste ledd (drepe/spise) . Under gjeting bruker hunden blikk, lyd, nafsing og kroppen til å gå immellom/jage/få individene til å endre retning.

" I lange tider har bønder utnyttet hundens fantastiske evne til å våkte, samle og drive dyrene på gårdene. I tillegg skulle de varsle når fremmede kom til gårds. "

VOKTING/FORSVAR:

Alle individer har forsvarsmekanismer. Dette handler om overlevelse hos arten og er veldig sterkt! Noen raser er spesielt avlet med tanke på dette formål, disse vil raskere vokte hjem og eiendom. -mange blir avlivet nettopp pga dette.. (Har du en "vokter-hund" så ikke sett den i posisjon hvor dette utvikles - VI må overta vokter-rollen/ansvaret.

Ofte hører vi at hunden har dårlig temperament hvis den vokter eller er mistenksom. Her må vi ikke glemme at vokting bunner i det sterkeste innstinkt - overlevelsesinstinktet.

Hunder forsvarer ting/mat kun dersom de ser på det som nødvendig.

______

"Øyne som speider, nese som værer, ører som lytter.

Det går ikke å få tak i et bytte om man ikke studerer det nøye og overlister det. Under jakten arbeider hjernen mer enn kroppen. "

___________________________

notater fra bøker og foredrag av Turid Rugaas og Anders Hallgren.

Ingen kommentarer: