torsdag 4. mars 2010

Foredrag - dyrenes følelser

Huldra forlag kommer med ny bok (oversettelse) i løp av et par uker. -og jeg var heldig og vant et eksemplar!!

Onsdag var jeg på foredragskveld på Tyrifjord hotell. Kveldens emne var dyrs følelsesliv, arrangør Huldra forlag og foredragsholder Anne Lill Kvam.

Anne Lill Kvam har jobbet aktivt med hund siden 1986, blant annet med trening av minehunder i Angola. Hun driver nå Troll hundeskole i Svene og har også skrevet en bok om nesearbeid utgitt i 2005.
Hun er også medeier i Huldra forlag som nå i mars utgir boka "Dyrenes følelsesliv" (av Marc Bekoff) på norsk.

Det samlet seg ca 40 hundeinteresserte (bla også noen journalister) på Tyrifjord denne kvelden.
Anne Lill startet med å fortelle at det de senere årene har blitt mer aksept for at dyr har et følelsesliv ikke ulikt vårt. Hun nevnte Margit Sandemo sine dyrefortellinger (som da de ble samlet i bok og utgitt for en del år siden resulterte i stor skeptisk og en del diskusjoner). Hun mente vi i "gamle dager" var mer inne på tanken om dyrenes følelser men at vi gikk bort fra dette igjen (mest for å rettferdiggjøre alt vi gjorde mot dyrene kanskje..)
Videre gikk hun gjennom hva en hund egentlig er :
- pattedyr, rovdyr, flokkdyr med høy sosial kompetanse, jeger, alteter, knytter vennskapsbånd og har terretorium + +
Ny forskning har nå funnet ut at hund og menneske har levd sammen i så lang tid at de har utviklet et gen for å bedre forstå og knytte seg til hverandre .
Tidligere trudde vi dyr kun ble styrt ut fra instinkter og ikke følelser. Men nå er det allment kjent at det limbiske system (biten av hjernen som styrer følelser) er lik hos hund og menneske.
Det å menneskliggjøre dyr er tabu i vitenskaplige kretser, men kan være både en bra og en dårlig ting å gjøre. Det er positivt hvis man da husker på at de har de samme følelsene som oss, men negativt hvis man trur de kan resonnere på samme måte.
EMPATI er evnen til å sette seg inn i andres følelser. En rekke ting viser oss at også dyr har denne evnen. Speilnevroner er en litt mer spesiell ting som får oss til å oppleve andres følelser (og noenganger smerter).
Den viktigste følelsen for alle levende individer er FRYKT. Uten dette vil vi dø ut. Frykt er også den vanligste årsak til sinne og agressjon. men også glede og oppspillhet kan føre til stress og agressjon- ordtaket "å gi seg mens leken er god" er derfor en fin regel både for hund og menneske..
Anne Lill viste mange lysbilder som fremhevet de forskjellige følelsene etterhvert som vi gikk igjennom de. og der dukka jammen Fride opp på et bilde også -som illustrerte BEKYMRING. med et klart bekymret blikk så hun på anne lill og kamera fra sin posisjon under et pølsetre ;)
Andre følelser hunder helt klart har : glede, tristhet/sorg, avsky, kjærlighet, skam, mot, nysgjerrighet.
Hunder som klenger seg til mennesker er ofte redde. spesielt ser vi dette da de er i bånd. - når vi tar fra de fluktmuligheten er dette den eneste måten de har på å få med seg vår reaksjon -evt merke når et angrep kommer..
på slutten av kvelden var det satt av tid til spørsmål og diskusjoner.
Et interessant og spennende foredrag.
Dette ble et kort og rotete sammendrag av kvelden...